دخمه هایی که که در دل کوه کوهستانهای خاور اهواز کنده شده است مدفن زرتشتیان در دوره قبل از اسلام بوده است.

ظاهر و شکل دخمه اینگونه میگویند که قبلا این دخمه ها در ابتدا معبد بوده اند و بعدها به گورستان تبدیل شده است که شبیه این دخمه ها را میتوان در رامهرمز و شوشتر هم دید.