قدمت مسجد جامع تبریز به دوره سلجوقیان تا دوره قاجار بر می‌گردد و در کتاب‌های تاریخی از آن به‌عنوان “جامع کبیری” نیز نام برده شده است از آثار مهم دوره قاجاریه به شمار می‌آید. مسجد جامع تبریز که به مسجد جمعه نیز شهرت دارد. یکی از قدیمی‌ترین بنا‌های تاریخی این شهر محسوب می‌شود

  کتیبه ای بر دیوار مسجد جامع تبریز به تاریخ نهصد و هفتاد و دو وجود دارد و بر فراز در ورودی شمالی این مسجد، تاریخ هزار و صد و شش دیده می‌شود. ورودی شرقی صحن نیز کتیبه هایی مورخ به هزار و دویست و شانزده و هزار و دویست و نود و چهار دارد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: