مساحت این جزیره ی دست ساز بشر 7  میلیون متر مربع است که از کره ماه هم قابل رویت است. جزیره پالم از سه قسمت هلال، تاج و تنه تشکیل شده و شامل ویلاهای لوکس با ساحل های اختصاصی می باشد.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: