منبت کاری و قلم زنی

یکی از هنرهای دستی استان فارس که برروی چوب حکاکی و کنده کاری  میشود .

هنری است که بر روی چوب  با گل و بوته های برجسته  تزئین میشود .همچنین در ساخت درها و قاب قران و اینه هم بکار میرود .این هنر در شهرهای اصفهان و شیراز و شاهرود رواج دارد.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: