مراسم آب مقدس حوض ماهی

در استان فارس سه حوض ماهی در شهرهای فسا ،شیراز ، زرقان وجود دارد.

در شیراز این حوض در نزدیکی آرامگاه سعدی قرار دارد که در قدیم بر این باور بودنند که یک ماهی قرمز که یک حلقه طلایی در بینی دارد، در آب بالا می پرد و می رود. ماهی های این آب مقدس است و هیچ کس حق صید آنها را ندارد. عده ای بر این باورند که صاحب این حوض حضرت امام حسن (ع) است و معتقد هستند که اگر دختر یا پسری خود را با این اب بشویند بخت آنها باز میشود که امروزه مردم در شب چهارشنبه سوری این کار را انجام میدهند . در گذشته مردم باور داشتند که این آب، سحر و جادو را باطل می کند. وکشاورزان یک ظرف از این آب بر می برای آبیاری مزارع خودو سکه هایی را برای براورده شدن ارزوهای خود به این می انداختند.

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: