عرقیات شیراز

در شیراز بخاطر وجود باغ های زیاد به شهر عرقیات معروف است و مردم آن بیشتر تمایل دارنند که از عرقیات بجای نوشیدنی های صنعتی استفاده کنند.

معروفترین عرقیات شیراز گلاب دو آتیش ،بیدمشک ،نسترن میباشد . 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: