دریاچه پریشان یا فامور

این دریاچه دراستان فارس و در نزدیکی کازرون قرار گرفته که دارای آب شیرین میباشد .نام دیگر دریاچه ،نامور است که بدلیل  سرچمه گرفتن از دریاچه نامور ، به این نام معروف شده است .این دریاچه در کنوانسیون رامسر به عنوان تالاب بین‌المللی ثبت گردیده‌است.

دریاچه پریشان از طرف شمال به  روستاهای قلات نیلو دهپاگاه، هلک، پریشان، روستای عرب فامور، روستای سی سخت و از شرق به  قلعه نارنجی، جروق و از جنوب  به قلعه  نرگس زار و از غرب به دریاچه روستاهای شهرنجان، زوالی و ایازآباد متصل میشود .

از جاذبه های گردشگری این دریاچه :

-پرندگان کمیاب مانند درنا ، پلیکان، فلامینگو، غاز، اردک، چنگر را میتوان مشاهده نمود .

– محل مناسبی برای پرندگان مهاجر میباشد .

– چهار گونه ماهی بومی  در این دریاچه بچشم میخورد به نام های ماهی زردک، ماهی سرخه، ماهی پرک و مار ماهی،ماهی کپور، ماهی فیتوفالک و آمورمی

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: