خاتم سازی

استان فارس و شهر شیراز به خاتم سازی معروف است .و این یکی از هنرهای دستی این استان که از زمان صفویه تا به امروز بوده و رواج پیدا کرده است .و شهرز شیراز بعنوان مرکز خاتم سازی شناخته شده است .و این استان در تولید و عرضه این صنایع فعالیت زیادی دارد .

ساخت خاتم :

اول بر روی چوب یا استخوان و یا فلز که به شکل مثلث میباشد برشهایی را به شل اشکال هندسی منظم در می اورند و سپس این برشهارا کنار هم به وسیله یک ورقه نازک چوب می چسبانند و این اشیاء را روی میز یا صندلی … قرار میدهند و در بعضی از خاتم سازی ها از نقره و طلا  استفاده میشود که بسیار گران قیمت هستند.

 

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر دسته: