برج العرب تنها هتل 7 ستاره ی دنیاست که برروی یک جزیره مصنوعی ساخته شده است.

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل: